Blog

For Business

Image placeholder

สถาบันเราเน้นการทำธุรกิจอย่างยั้งยืนที่เน้นให้ความรู้ลูกค้าไปพร้อมกัน เพราะสมัยนี้ร้านสักเกิดขึ้นเยอะ แต่ละร้านก็ต่างลดราคาเพื่อดึงลูกค้า แต่สถาบันเรามี4สิ่งสำคัญในการคิดพิจารณาตลอดเวลา เพราะไม่อยากทำร้ายลูกค้าทางอ้อม เพราะถ้าเราลดราคาลง นั้นหมายถึงคุณภาพต้องลดตาม สิ่งที่ลูกค้าในปัจจุบันไม่รู้คือ อนาคต อาจจะต้องตามแก้ไม่จบสิ้น และ สีอาจจะเปลี่ยน 

4สิ่งที่ต้องมีสำหรับเราคือ 

ซื่อตรงต่อลูกค้า
คุณภาพที่ดี
ผลิตภัณฑ์ที่ดี
ความปลอดภัยต่อลูกค้าระยะยาว

Image placeholder

Master Fourry

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Permanent Make up เจ้าของสถาบัน i-FourryHouse ผู้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาความงาม และเจ้าของผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ i4